Bram Plantinga
Een 'dubbelproductie' in de vorm van een tweetal boekjes in een band over 2 families. Niet zichtbaar is de professionele opmaak die
Bram geheel in Word heeft gerealiseerd! De boekjes zijn in tegengestelde richting gecombineerd (de platten zijn zowel voor- als achterplat tegelijk)
en voorzien van meegenaaide platten van Zaansch Bord, die aan de 'Beekman-kant' als een mozaïek is samengesteld. Heel mooi gedaan!