Boekbinderij Papyrus

Voor het handgebonden boek

Erkenningen en bevoegdheden

Boekbinderij Papyrus is lid van de Vereniging Nederlandse Boekbinderijen. De VNH heeft samen met de Stichting Erkenningsregeling Handboekbinderijen (SEH) een erkenningsregeling ontwikkeld (www.boekbinder.nl). Op genoemde site kunt u nalezen wat deze regeling precies inhoudt en tevens de ledenlijst raadplegen.
Boekbinderij Papyrus heeft een erkenning voor de onderdelen:

  • Boekbinden
  • Handboekbinden
  • Boek- en documentenconservering en Restauratie
  • Kunstboekbinden
Ons bedrijf is tevens geassocieerd lid van Restauratoren Nederland.Logo Erkenning Logo Erkenning