Boekbinderij Papyrus

Voor het handgebonden boek

SAMPLE BOOKS - Cristina Balbiano d'Aramengo - 4 t/m 8 november 2017

Als je aan een monsterboek denkt in termen van een stoffig album vol met saaie knipsels van papier of oninteressante stoffen, dan kan deze workshop een ommekeer in je denken daarover teweeg brengen.
Je zal verbaasd zijn, hoeveel mogelijke boekconstructies er zijn om kleine en diverse verzamelingen die je al had of voorbeelden naar eigen patroon en grafisch ontwerp te herbergen.
Je kunt in de workshop ook ideeën opdoen voor professionele presentatie's.
Dit is een 5-daagse workshop, waarin je werkt aan de boeken en hun inhoud. Het houdt in dat je een studie maakt van grafisch ontwerp en kleur in relatie tot de diverse voorwerpen die je wilt presenteren in een daarop specifiek toegesneden boekvorm. Het is een continu en voortschrijdend proces voor een nieuwe kijk op en begrip van monsterboeken.

MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN
Alle materialen om de boekconstructie's te kunnen maken zijn inbegrepen in de prijs van de workshop.
Voor de aanvang van de cursus ontvang je een lijst met suggesties voor het verzamelen van monsters/voorbeelden als inhoud voor je monsterboeken.
Je ontvangt ook een gedetailleerde lijst met gereedschappen, die je mogelijk zelf hebt en kunt meebrengen naar de cursus.


De workshop Sample Books wordt gegeven bij Boekbinderij Papyrus, Frambozenweg 173, 2321 KB in Leiden.
Klik hier als je je wilt opgeven.


SAMPLE BOOKS - Cristina Balbiano d'Aramengo - 4 t/m 8 november 2017

If you think of a samples-book as some kind of dusty album full of boring scraps of paper or uninteresting fabrics, this workshop will be a starting point to change your mind.
You might be surprised of the variety of bookbinding structures that can be made to contain small collections of items you already posses or samples of your own pattern and graphic research.
You can also pick up ideas for your professional presentations.
A five days workshop to work at containers and their content. The work will involve graphic and color research related to the display of the different items and the making of suitable containers for each collection. Ideas in progress for a new understanding of samples-books.

MATERIALS AND TOOLS
All the materials to make the structures (samples books) will be provided and are included in the course fee.
Before the course starts you will receive a list of suggested materials to gather as “samples”.
You will also receive a detailed list of individual tools to bring along to work during the class.


The Sample Books course is held at Boekbinderij Papyrus, Frambozenweg 173, 2321 KB in Leiden.
Klik hier to enrol.