Boekbinderij Papyrus

Voor het handgebonden boek

Tomorrow's Past

"Surely it is better to create tomorrow's past than to repeat today's

Edgar Mansfield, bookbinder and sculptor (1907-1996)

 

Tomorrow’s Past I
By Tracey Rowledge
Course fee: € 485,-

Tracey will begin this four-day course with an introduction to the ideals and principles that guide the work of Tomorrow’s Past. This will be followed by an illustrated case study to explain the thinking behind the making of one particular book. You will then learn how to make one hard-covered paper binding and one soft-covered paper binding, which Tracey devised for antiquarian books which were in need of rebinding. Tracey will teach each structure by showing and discussing the rationale behind each of them, and you will learn by demonstration and one-to-one tuition.
Suitable for people with all levels of experience of bookbinding


 

Tomorrow’s Past II

By Kathy Abbott

Course fee: € 485,-

The starting point for this four-day course will be an antiquarian book in need of repair. We will examine and diagnose the problems of the book, before exploring different ways of creating new, modern conservation structures to support the existing text-block (or existing binding, if necessary). We will make maquettes to trial our structural ideas before beginning the process of repairing and stabilising the text-block, and then creating the new conservation binding.

Previous bookbinding experience is essential: you must either have experience in restoration/conservation AND/OR have made several types of book structures (adhesive and non-adhesive).

This course is not suitable for beginners.

 

Click Here to enroll. 

“Het is beslist beter het verleden van morgen te scheppen, dan het verleden van vandaag te herhalen.
Edgar Mansfield, boekbinder en beeldhouwer (1907-1996)

 

Tomorrow's Past I
door Tracey Rowledge
Kosten: € 485,-

Tracey zal deze vierdaagse cursus beginnen met een inleiding in de beginselen en ideeën die ten grondslag liggen aan het werk van de Tomorrow’s Past groep. Aan de hand van voorbeelden zal zij de benadering van het binden van een specifiek boek toelichten. Daarna maken we een boek met een stevige papieren band en één met een soepel papieren omslag volgens de methode die Tracey ontwikkelde om antiquarische boeken die er slecht aan toe zijn, te herstellen. Tracey leert ons van elk van deze methodes hoe ze te benaderen door te laten zien en te bespreken wat de grondgedachte er achter is.
De cursus richt zich op mensen die geen beginner meer zijn in het boekbinden.
Er wordt een zekere handvaardigheid verwacht waarmee men, vanuit het doorzien van de constructie, het werk kan uitvoeren.


 

Tomorrow's Past II
door Kathy Abbott
Kosten: € 485,-

Het uitgangspunt voor deze vierdaagse cursus is een antiquarische boek dat dringend behoefte aan herstel heeft. We zullen vooraf de probleempunten onderzoeken en een diagnose proberen te stellen, voordat we de verschillende manieren gaan onderzoeken voor het maken van een nieuwe, moderne conservering om het bestaande boekblok te versterken (of, indien nodig, de bestaande band). We zullen ‘maquettes’ maken om ideeën met betrekking tot de uitvoering uit te proberen, alvorens het eigenlijke van het proces van herstel en stabiliseren van het boekblok en het maken van een conserverende band te beginnen.
Ervaring in boekbinden is van essentieel belang: je hebt ervaring in restauratie/conservering en/of met verschillende soorten boekconstructies en bindwijzen (met en zonder lijm).
Deze cursus is niet geschikt voor beginners.

 

Klik Hier om je aan te melden.