Privacy verklaring

Boekbinderij Papyrus communiceert met haar klanten via email. Cursisten en deelnemers aan workshops geven zich op via e-mail en de verdere communicatie vindt via dat medium plaats. Dientengevolge slaat Boekbinderij Papyrus de adressen van haar klanten op in 3 locaties.

Lokaal in een goed afgeschermde database voor algemene communicatie over lessen en workshops. Er wordt zorg gedragen voor een deugdelijke backup.

Bij de Mailchimp nieuwsbrief applicatie teneinde haar klanten te kunnen informeren over ontwikkelingen bij Papyrus.

Bij e-Visma e-accounting om de facturering te kunnen laten plaatsvinden.

Boekbinderij Papyrus zal nooit adressen van klanten aan welke derde partij (particulier of bedrijfsmatig) dan ook verstrekken en gebruikt de adressen uitsluitend voor de communicatie met haar klanten.

Bekijk ook de privacystatements van partijen waar wij software van gebruiken