Typografische poster

In het kader van de typografie cursus starten we met de eerste serie van 8. In acht wekelijkse avonden maken we met elkaar een typografische poster, dat wil zeggen een poster, waarvan de inhoud uit tekst en misschien enkele lijnen of ornamenten bestaat. Er worden geen illustraties toegepast. Belangrijk is dat het een groepsprestatie is.

De opzet
Op de eerste avond bedenken we een thema voor de poster en daarna wordt met elkaar een ontwerp gemaakt en een plan van aanpak. Het is de bedoeling dat de poster minimaal in 2 kleuren wordt uitgevoerd. Dit wordt al in het ontwerp meegenomen.
De volgende avond gaan we met elkaar de teksten zetten en een totaalvorm maken. We slaan de tekstvorm in op de Eickhoff proefpers en maken een eerste proefdruk in zwart.
Daar gaan we correcties op aanbrengen. De volgende avonden gaan we die uitvoeren en kleurscheiding in de poster aanbrengen. Daarna drukt ieder zijn eigen oplage (25 exemplaren) in het aantal drukgangen dat nodig is.
Aan het eind van elke avond maken we gezamenlijk de materialen schoon en ruimen de alles weer goed op. Op de laatste avond blikken we terug en aan het eind van de cursus heeft ieder zijn persoonlijke oplage in kleur!

De avonden
De avonden zijn op maandag (evt. dinsdag) en duren van 19.30 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven door Bert Rigters.

Aantal deelnemers
Minimaal 3 en maximaal 4 deelnemers

Kennis/ervaring
Voor de cursus is geen kennis of ervaring nodig. Een van de belangrijkste zaken in de typografie is het typografisch maatstelsel. Deelnemers krijgen voor de aanvang een document met uitleg over dit stelsel en hen wordt verzocht dit vooraf goed door te lezen, zodat je er tijdens het zet- en drukproces ook echt iets aan hebt.

Kosten € 280,-

Periode
Maandag 4, 11, 18, 25 maart
Maandag 1, 8, 15 april en dinsdag 23 april (ivm met pasen)

Tip
Kijk als je van plan bent je in te schrijven, eens goed rond op straat, in winkels, in de bioscoop, in het theater en in openbare ruimtes of je iets ziet hangen wat je een typografische poster zou kunnen noemen en wat jou inspireert

Aanmeldingsformulier